Phân phối bất động sản

Kinh doanh Bất động sản, quyền sở hữu đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Tư vấn, môi giới, đầu tư Bất động sản

Phát triển bất động sản

Nghiên cứu và phát triển dự án Bất động sản
Quản lý dự án toà nhà và dự án Bất động sản
Xác định loại hình phát triển, quy mô, chiến lược tiếp thị, kinh doanh phù hợp nhất cho dự án

Truyền thông Bất động sản

Truyền thông Marketing dự án Bất động sản
Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông Bất động sản
Cung cấp các sản phẩm về truyền thông,tư vấn, hoạch định chiến lược quảng cáo dự án Bất động sản.

Thiết kế, thi công & xây dựng

Xây dựng nhà ở và công trình kỹ thuật dân dụng khác
Thiết kế và xây dựng nội thất

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC Á ĐÔNG